รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

มทร.อีสาน สุรินทร์ทุ่มพัฒนา หอมมะลิ ผลิตข้าวอินทรีย์ชั้นเยี่ยม-รุกวิจัยกลิ่นหอม โดย ผู้จัดการรายวัน
[ภูมิภาค] [27 ตุลาคม 2551 17:38 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 

ทุ่งนาข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ มทร.อีสาน สุรินทร์กว่า 200 ไร่

คลิกที่นี่ เพื่อเพิ่มขนาดรูป
ผศ.สาคร แสงสุวอ อาจารย์ประจำ สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์

สุรินทร์ - มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ โชว์ศักยภาพเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว"หอมมะลิอินทรีย์" ต้นแบบชั้นเยี่ยมของไทย เผยทุ่มพัฒนานานร่วม 10 ปีก่อนประสบผลสำเร็จได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ และข้าวสารหอมฯ อินทรีย์ส่งขายทั้งใน และต่างประเทศ ล่าสุดบริษัทส่งออกสนใจสั่งซื้อข้าวหอมฯ อินทรีย์ มทร.อีสานส่งออกตลาดโลก และเตรียมผลิต"ข้าวกาบ้า" คุณค่าทางอาหารสูง พร้อมเดินหน้าวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อพัฒนาให้กลิ่นหอมนานคงทน
       
       ผศ.สาคร แสงสุวอ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดเผยว่า มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ทำการทดลองปลูก และพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์มานานร่วม 10 ปีในพื้นที่กว่า 200 ไร่ ภายในมหาวิทยาลัยฯ จนประสบความสำเร็จ ได้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้นดีคุณภาพสูง เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต้นแบบปลอดจากการใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้กระจายพันธุ์ข้าวหอมมะลิชั้นดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ จ.สุรินทร์ มีชื่อเสียงด้านแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพเยี่ยมของประเทศไทย และของโลกด้วย
       
       นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯยังได้นำข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ปลูกไว้มาผ่านกระบวนการสีที่โรงสีข้าวของมหาวิทยาลัยฯ และบรรจุถุงนำออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับประทานข้าวหอมมะลิชั้นดีในราคาประหยัดกิโลกรัมละ 30 บาท ภายใต้ยี่ห้อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์" ซึ่งข้าวหอมมะลิของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตอบรับดีมาก และได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2550 (ค.ศ.2007)
       
       "ถือเป็นผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยฯ แห่งแรก ที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว เพราะผู้ที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกชนหรือตัวบุคคล" ผศ.สาคร กล่าว
       
       ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ประมาณ 50-60 ตันต่อปี จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ที่หน่วยงานราชการติดต่อซื้อไปแจกจ่ายเกษตรกร และเกษตรกรมาติดต่อซื้อโดยตรง ประมาณปีละกว่า 1 ล้านบาท
       
       ผศ.สาคร กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรให้ความสนใจเข้ามาติดต่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ส่งให้ เพื่อนำไปขายในต่างประเทศ เพราะข้าวของ มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์เป็นข้าวหอมมะลิปลอดสารเคมี และได้รับรองมาตรฐาน เป็นข้าวที่ตลาดมีความต้องการสูง
       
       "ปุ๋ยอินทรีย์ที่นำไปใช้กับข้าวหอมมะลิ ทางมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้ผลิตเองทั้งหมด ทุกขั้นตอนตั้งแต่การหาวัตถุดิบ การผสมปุ๋ย และการนำปุ๋ยไปหว่านลงนาข้าว สุดท้ายได้ผลผลิตออกมา จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน ซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั้น ทำให้นาข้าวให้ผลผลิตข้าวออกมาค่อนข้างสูง คือ เฉลี่ยประมาณ 300-400 กิโลกรัมต่อไร่ บางครั้งได้มากถึง 500 กิโลกรัมต่อไร่" ผศ.สาคร กล่าว
       
       สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการนำข้าวหอมมะลิอินทรีย์มาผลิตเป็น"ข้าวกาบ้า" ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของตลาดในขณะนี้ โดย ข้าวกาบ้า คือ ยอดข้าวของข้าวกล้อง ซึ่งข้าวดังกล่าวมีคุณค่าทางอาหารสูง ผู้ที่บริโภคข้าวกาบ้าจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ป้องกันโรคร้ายต่างๆ ได้
       

       ผศ.สาคร กล่าวต่อว่า ล่าสุดตน และทีมงานวิจัยได้เสนอโครงการทำวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิอินทรีย์" (Effect of Factors on Fragrance of Organic Hom mali Rice) เนื่องจากที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิจะมีความหอมที่ไม่คงทนถาวร โดยจะมีกลิ่นหอมในช่วงแรก ๆ หลังการเก็บเกี่ยว แต่เมื่อเก็บข้าวหอมมะลิไว้นานนับปีความหอมจะลดลง และเมื่อนำมาหุงบางครั้งแทบไม่เหลือความหอมไว้เลย
       
       ฉะนั้น ทางทีมงานวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิ เพื่อให้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของ มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นข้าวหอมมะลิแห่งแรกที่มีความหอมคงทนถาวร โดยได้เสนอโครงการวิจัยของบประมาณกว่า 1.5 ล้านบาท จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปีงบประมาณ 2553 เพื่อศึกษาสำรวจคุณภาพด้านความหอมของข้าวหอมมะลิที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ และศึกษาวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิ ซึ่งหากโครงการได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ก็สามารถเริ่มทำการวิจัยได้ทัน ตั้งแต่เดือน ต.ค.53-ก.ย.56 รวมระยะเวลา 3 ปี

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [ภูมิภาค] ชาวแพร่ตั้งกลุ่ม รักษ์ลุ่มน้ำสรอย ต้านนายทุนเปิดเหมืองกลางอุทยานฯ [27 ตุลาคม 2551 17:33 น.]
[2.] [ภูมิภาค] ชี้ปี 52 ยอดขายรถร่วงผู้ค้า ชม.ลดเป้า [27 ตุลาคม 2551 17:30 น.]
[3.] [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] เด็กสถานพินิจโคราชขุดรูใต้กำแพงหลบหนี 23 คน - อ้างอยากไปเที่ยวลอยกระทง [27 ตุลาคม 2551 18:01 น.]
[4.] [ภาคใต้] ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมฟื้นฟูท่องเที่ยวต้อนรับ นทท. [27 ตุลาคม 2551 18:04 น.]
[5.] [ภูมิภาค] เซ็นทรัลฯจัดนิทรรศการภาพถ่ายรณรงค์ลดโลกร้อน [27 ตุลาคม 2551 17:29 น.]
[6.] [ประมวลภาพ ยามเฝ้าแผ่นดินภาคพิเศษ] พันธมิตรฯ ยังคงรวมพลังขับไล่รัฐบาลคึกคักแม้เจอฝนกระหน่ำ [27 ตุลาคม 2551 17:25 น.]
[7.] [ข่าวการเมือง] “อนุพงษ์” หน้าตาตื่น! จี้ สตช.ฟันวิทยุชุมชน-บุคคลหมิ่นสถาบัน [27 ตุลาคม 2551 17:28 น.]
[8.] [EDUCATION] ‘ถาปัตย์ จุฬาฯ’ โชว์ความเป็นหนึ่ง บัณฑิตมีงานทำไม่ต่ำกว่า 75% [27 ตุลาคม 2551 17:19 น.]
[9.] [ภาคเหนือ] โหร คมช.ย้ำแค่วิเคราะห์ “เกิดปฏิวัติ” - เตือนอย่าเหลิงในอำนาจ-จี้สำนึกบุญคุณแผ่นดิน [27 ตุลาคม 2551 17:52 น.]
[10.] [MANAGEMENT] คอลัมน์ CSR Spotlight:ดูพิมพ์เขียว CSR อุ้มชูสุขภาพเด็ก [27 ตุลาคม 2551 17:16 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน