รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

ศธ.-พม.จับมือวัดสวนแก้ว-วัดสามง่าม จัดค่ายคุณธรรมให้นักเรียน โดย ผู้จัดการออนไลน์
[การศึกษา] [29 ตุลาคม 2551 16:49 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 
       ศธ.จับมือ พม.ประสานวัดสวนแก้ว วัดสามง่าม นำร่องจังหวัดนนทบุรี เปิดค่ายในวัด อบรมคุณธรรมนักเรียนสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ให้เริ่มต้นที่ครอบครัว “พระพยอม” สอนเด็กให้รู้จักคิด ใช้ชีวิต ใช้เวลา ใช้เงิน ให้เป็น ติง ร.ร.จัดกิจกรรมเยอะ เสนอ ศธ.รวบรวมปัญหามาทำเป็นวิดีโอให้นักเรียนดู

พระพยอม กัลยาโณ
       วันนี้ (29 ต.ค.) ที่วัดสวนแก้ว ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และ พระครูวิสาลสรคุณ เจ้าอาวาสวัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมนำใจยุวชนนนทบุรี เพื่อหล่อหลอมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตน สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และสร้างครอบครัวให้มีความสุขที่ยั่งยืน
       
       พระครูวิสาลสรคุณ กล่าวว่า นโยบายนี้เป็นนโยบายภาพกว้าง ไม่ใช่จะดำเนินการเฉพาะจังหวัดนนทบุรี แต่จะทำทั้งใน กทม.ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ แต่จะต้องดูว่าจะมีวัดหรือสถานที่ใดที่มีศักยภาพรองรับ มีที่พัก มีพระ มีครูวิทยากร และมีความเหมาะสมในการจัดมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม จะเริ่มนำร่องที่จังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ 8 รุ่น นำนักเรียนรวม 1,600 คน เข้าค่าย 3 วัน 2 คืน เพื่อฝึกคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งจะมีการจัดค่ายครอบครัว สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ภายในงานยังมีการรณรงค์ติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว ซึ่งหมายถึงการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กด้วย
       
       นายศรีเมือง กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่หลายฝ่ายมาร่วมมือกันจัดโครงการค่ายคุณธรรมนำใจยุวชนนนทบุรี ซึ่งปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นขณะนี้ ต้องแก้ด้วยวิธีให้การศึกษา และการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับศีลธรรม จริยธรรม เพราะทุกวันนี้ คนที่สร้างปัญหาให้สังคมเพราะไม่ได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง วันนี้แก่นแท้ของการศึกษาของโลก ก็คือ ธรรมะ ดังนั้น สิ่งที่เราทำวันนี้ ถือว่าทำถูกที่แล้วในการที่จะทำให้เราได้รับการศึกษาในทุกด้าน ทั้งด้านศีลธรรมจรรยา และศึกษาตัวเอง เพราะคนเราทุกวันนี้ต้องศึกษาตัวเองก่อน เพื่อให้รู้ว่าตัวเองคือใคร ทำงานอะไร และต้องการทำอะไร จึงจะเดินทางไปข้างหน้าได้
       
       “ผมคิดว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้ว เมื่อเรารู้ตัวเอง รู้ธรรมะ รู้ความจริง เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยสัจสี่ ก็คือ ทุกข์ ประกอบกับปัจจุบันนี้ ผู้ปกครองก็มีทุกข์ มีปัญหามากมายเพราะอยู่ดีๆ บุตร หลาน ก็ไปทำกิจกรรมทิ้งดิ่งกัน ไม่น่าเชื่อว่าเด็กจะมีพฤติกรรมพิเรนแบบนั้น ตนได้ตรวจสอบดูแล้วพบว่าเด็กมีปัญหามาจากครอบครัว ปัญหาครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากพ่อแม่แยกทางกัน ส่งผลให้เด็กมีปัญหา แล้วก็ไปสร้างปัญหาให้กับโรงเรียน และก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคม”
       

       นายศรีเมือง กล่าวว่า ศธ.ต้องเริ่มทบทวน และกวดขันปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ศธ.จึงมีนโยบายสนับสนุนวัดไปสู่ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งเสริม และพัฒนาเด็กโดยจัดโครงการค่ายขึ้น เพราะ สพฐ.ดูแลเด็กนักเรียนกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หากเด็กไม่ได้รับการอบรมที่ดี จะทำให้เด็กมีปัญหาต่อไป และค่ายนี้จะขยายไปเรื่อยๆ ตามความต้องการ
       
       “ผมทราบจาก นายอุดมเดช ว่า ความมั่นคงของมนุษย์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอ ดังนั้น เราต้องแก้ไขปัญหาด้วยการศึกษา ซึ่ง ศธ.ยินดีให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ตนเคยเป็นเด็กวันมาก่อน และได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากหลวงพ่อ จึงมีโอกาสได้มาเป็น สส. และเป็นรัฐมนตรีได้ เด็กที่ได้มาเข้ารับการอบรมเข้าค่าย ก็มีโอกาสโตมาเป็นเด็กที่ดี แต่ถ้าเด็กเติบโตมาในแบบที่ไม่ดีก็จะส่งผลไปสู่สังคมในทุกระดับ หากเด็กอนุบาลที่ไม่ดีก็จะเป็นเด็กประถมที่ไม่ดี ก็จะเป็นเด็กมัธยมไม่ดี หรือไปเป็นเด็กอาชีวะที่ไม่ดี หากไปศึกษาต่อเป็นครูบาอาจารย์ก็ไปเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
       
       ด้าน พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว กล่าวว่า วัดสวนแก้วยินดี และดีใจที่ได้ทำสิ่งดีๆ เพราะสร้างวัดไว้แล้วได้ทำสิ่งดีๆ ก็ถือว่าคุ้มค่า แต่การแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็ก และเยาวชนในปัจจุบันนั้น คิดว่า ศธ.จะต้องจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่ และลูกได้อยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์ เพราะปัจจุบันเด็กอยู่กับโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ เพราะครูนัดนักเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ซ้อมดนตรี กีฬา เป็นต้น หากเด็กมาบวชเณรเพียง 7 วัน จะถูกเรียกกลับไปโรงเรียนอีกแล้ว จึงอยากให้ ศธ.จัดเวลาปิดภาคเรียนให้เต็ม 1 เดือนครึ่ง เหมือนเดิม เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้อยู่กับพ่อแม่ ได้ทำกิจกรรมครอบครัวด้วยกันอย่างเต็มที่ โดยที่โรงเรียนไม่เรียกไปทำกิจกรรมอื่นในช่วงปิดเทอม และขอฝากไว้ด้วยว่า หากจะให้เด็กมาอบรมที่วัด ก็ขอให้เด็กได้อยู่เต็มตามจำนวนวันที่กำหนดไว้ ไม่ใช่มาได้ 2 วัน พ่อแม่ มารับกลับ ครูมาตามให้ไปทำกิจกรรมอื่นๆ หากเป็นเช่นนี้ ก็ส่งผลให้จัดการอบรมได้ไม่ต่อเนื่อง และไม่ประสบความสำเร็จ
       
       พระพยอม กล่าวต่อว่า จุดเด่นของเด็กสมัยนี้ คือ เรียนรู้ได้รวดเร็ว แต่มีจุดอ่อนอยู่ที่ขาดวิจารณญาณ ไม่รอบคอบ ไม่ใคร่ครวญ ไม่รู้จักเทียบเคียง ไม่ศึกษาหาข้อมูลกับเรื่องที่จะทำ และเด็กส่วนใหญ่ที่ก่อปัญหามากมายอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ ส่วนใหญ่คือเด็กที่คิดไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไร คิดหางานทำไม่เป็น แต่กลับไปทำเรื่องที่ไม่เข้าท่า เช่น เหตุการณ์เด็กโรงเรียนโพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพ รับน้องโหด รุ่นพี่สั่งให้รุ่นน้องทิ้งดิ่ง แล้วน้องก็ทำตาม จนเป็นเหตุให้ต้องเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นมาอีกเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปีที่ผ่านๆ มา ซึ่ง ศธ.เองก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ทั้งๆ ที่เหตุการณ์เคยเกิดมาแล้ว แต่ก็ยังให้เกิดขึ้นมาอีก อาตมา เห็นว่า ทำไม ศธ.ไม่แก้ปัญหาโดยการรวบรวมเหตุการณ์รับน้องโหดที่เกิดขึ้นของปีที่ผ่านมา แล้วนำมาถ่ายเป็นตัวอย่างให้เด็กนักเรียน นักศึกษาดูในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการป้องกัน และทำให้เห็นถึงผลกระทบของการรับน้องในทางที่ไม่สร้างสรรค์ จนก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ดังนั้นวันนี้เราต้องฝึกเด็กให้ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวให้เป็น คือ ให้รู้จักใช้ชีวิตเป็น ใช้เงินทองเป็น และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [ข่าวต่างประเทศ] ปากีฯ เรียกทูตมะกันตำหนิหลังเครื่องบินสหรัฐฯ ยิงข้ามพรมแดน [29 ตุลาคม 2551 17:13 น.]
[2.] [ข่าวธุรกิจต่างประเทศ] โลว์คอสต์เดนมาร์ก สเตอร์ลิง ล้มละลาย! ลอยแพผู้โดยสารเกลื่อนสนามบิน [29 ตุลาคม 2551 16:45 น.]
[3.] [ข่าว] ตร.ประชุมคดีหมิ่นตัดพยาน “เจ๊เพ็ญ” ทิ้ง 8 ปาก [29 ตุลาคม 2551 16:45 น.]
[4.] [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] “สมเกียรติ” ควง “สำราญ” แกนนำ พธม.รุ่น 2- ขึ้นเวทีใหญ่สร้างการเมืองใหม่โคราชคืนนี้ [29 ตุลาคม 2551 16:54 น.]
[5.] [ภาคใต้] กรมประมงมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลให้ประมงกระบี่ [29 ตุลาคม 2551 16:42 น.]
[6.] [Section3:ข่าวปก] เมื่อวาน วันนี้ และวันพรุ่งนี้ ‘รื้อ-สร้าง’ อาคารศาลฎีกาใหม่ (ใครพิพากษา?) [30 ตุลาคม 2551 01:14 น.]
[7.] [ลาลีกา สเปน] ไฮน์เซ ตอกกลับ เฟอร์กี ยันไม่ใช่นกต่อชุดขาว [29 ตุลาคม 2551 16:36 น.]
[8.] [บันเทิงเทศ] ลูกสาวเอลวิส เพรสลีย์เผยวิญญาณพ่อมาเจอหลาน [29 ตุลาคม 2551 16:35 น.]
[9.] [ภาคกลาง-ตะวันออก] ทำลายแล้ว “รูปปูนปั้นทักษิณ” พร้อมแก้ไขทุกจุดที่ไม่เหมาะสม [29 ตุลาคม 2551 16:57 น.]
[10.] [รถใหม่ต่างประเทศ] Suzuki Escudo ปรับโฉมสู้ศึกเอสยูวี [30 ตุลาคม 2551 13:29 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน