รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน (中国历史常识) โดย ผู้จัดการออนไลน์
[ภาษาและวรรณกรรม] [24 กุมภาพันธ์ 2551 16:03 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 
หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน (中国历史常识) ฉบับสองภาษา จีน-ไทย
       แต่ก่อน หนังสือประวัติศาสตร์จีนภาษาไทยที่วางขายตามท้องตลาดให้บุคคลทั่วไปได้หาซื้ออ่านนั้นนับได้ว่ามีน้อยกว่าน้อย โดยเท่าที่พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างก็เช่น หนังสือประวัติศาสตร์จีนโดยทวีป วรดิลก (สำนักพิมพ์สุขภาพใจ), หนังสือประวัติศาสตร์จีนโดยโจว จยาหรง ผศ.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ บรรณาธิการแปล (สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์) เป็นต้น
       
        ด้วยวิสัยทัศน์ และความทุ่มเทของผู้บริหารสำนักพิมพ์สุขภาพใจทำให้หนังสือประวัติศาสตร์จีนโดย อ.ทวีป นั้นมีโอกาสได้ปรากฎสู่บรรณพิภพ และถือเป็นหนังสือประวัติศาสตร์จีนเล่มที่ค่อนข้างสมบูรณ์เล่มหนึ่ง โดยมีความหนามากกว่าหนึ่งพันหน้า และกล่าวถึงประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงยุคปัจจุบัน
       
       หนังสือประวัติศาสตร์จีนโดย อ.ทวีป เป็นหนังสือประวัติศาสตร์จีนที่ชาวจีนศึกษาแทบทุกคนต้องมีหรืออย่างน้อยเคยอ่านผ่านตามาก่อน อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยเนื้อหาในหนังสือเล่มดังกล่าวนั้น เนื้อหาส่วนใหญ่ อ.ทวีป แปล และเรียบเรียงมาจากหนังสือประวัติศาสตร์จีนที่เขียนโดยชาวตะวันตก ทำให้การสะกดคำจีนเป็นภาษาไทยนั้นมีความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้อ่านหลายท่านตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการแบ่งสัดส่วนของเนื้อหาในหนังสือเล่มดังกล่าวไม่ค่อยจะเท่าเทียมกันนักโดยเน้นหนักไปที่ประวัติศาสตร์จีนยุคใกล้ และยุคปัจจุบันที่กินความเพียงราว 150 ปี มากกว่าประวัติศาสตร์จีนยุคก่อนหน้าที่กินเวลาหลายพันปี
       
        ในส่วนของหนังสือประวัติศาสตร์จีนโดยโจว จยาหรง ที่จัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์นั้นก็ถือว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์จีนที่ครบถ้วน อ่านง่าย ข้อมูลแม่นยำ เพราะแปลมาจากต้นฉบับภาษาจีน และคณะผู้แปลชาวไทยนั้นต่างก็เป็นผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนในประเทศไทย และบรรจุไว้ด้วยภาพประกอบที่สวยงาม กระนั้นสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนอย่างจริงจังแล้วหนังสือประวัติศาสตร์จีนที่จัดแปล และพิมพ์โดยนานมีเล่มนี้ถือว่ายังมีเนื้อหาไม่จุใจเท่าใดนัก เพราะต้นฉบับเดิมที่เป็นภาษาจีนนั้นผู้เขียนเขียนขึ้น เพื่อให้ชาวจีนที่มีภูมิความรู้ในระดับมัธยมอ่านเท่านั้น นอกจากนี้หนังสือเล่มดังกล่าวยังขาดเนื้อหาในส่วนของประวัติศาสตร์จีนยุคใกล้ และยุคปัจจุบันอีกด้วย
       
        สำหรับหนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน (ฉบับจีน-ไทย) เล่มนี้นั้น เป็นหนึ่งในหนังสือชุดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนที่จัดทำโดย The Office of Chinese Language Council International และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อุดมศึกษา (Higher Education Press) หน่วยงานในความควบคุมดูแลของรัฐบาลจีน โดยหนังสืออีกสองเล่มที่อยู่ในชุดเดียวกันนั้นก็คือ หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน และ หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศจีน
       
       หนังสือเล่มนี้แบ่งประวัติศาสตร์จีน ออกเป็น 8 ส่วน และ 1 ภาคผนวก อันประกอบไปด้วย
        1) บทนำของประวัติศาสตร์จีน สมัยก่อนราชวงศ์ฉิน
        2) ราชวงศ์ฉิน และราชวงศ์ฮั่น สมัยรวบรวมจีนเป็นหนึ่งเดียว และสังคมระบอบศักดินา
        3) การแตกแยกของประเทศสังคมศักดินา และการผสานกลมกลืน ซึ่งกัน และกันระหว่างชนชาติ สมัยสามก๊ก จิ้นตะวันตกกับจิ้นตะวันออก และราชวงศ์เหนือใต้
        4) ยุคทองของสังคมศักดินา ราชวงศ์สุย และราชวงศ์ถัง
        5) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสังคมศักดินา และการรวมกลุ่มของชนเผ่าต่างๆ ห้าราชวงศ์ เหลียว ซ่ง เซี่ย จิน หยวน
        6) การพัฒนาของประเทศที่รวมหลายชนชาติ และความเสื่อมโทรมของสังคมศักดินา ราชวงศ์หมิง และชิง (ก่อนสงครามฝิ่น)
        7) ประวัติศาสตร์จีนยุคใกล้
        8) ประวัติศาสตร์จีนยุคปัจจุบัน
        ขณะที่ภาคผนวกนั้นเป็นตารางแสดงยุคสมัยในประวัติศาสตร์จีน
       
        หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนเล่มนี้ ไม่ได้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์จีนแท้ๆ ในรูปแบบของหนังสือประวัติศาสตร์ที่เราเคยอ่านกัน แต่เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนที่ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาจีนหรือสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนจำเป็นต้องรู้ กล่าวคือ เนื้อหาของประวัติศาสตร์จีนในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ใช้วิธีการเขียนโดยร้อยเรียงเนื้อหาของประวัติศาสตร์ให้ต่อเนื่องกัน แต่ใช้วิธีการตัดตอนเรื่องราว เหตุการณ์ และบุคคลสำคัญในยุคสมัยต่างๆ ของประวัติศาสตร์จีนมาอธิบายให้ทราบ
       
       เพราะฉะนั้นหากจะกล่าวว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์จีนก็คงพูดไม่ได้เต็มปากนัก แต่อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนที่ดี และน่าสนใจมากเล่มหนึ่ง ทั้งในส่วนของเนื้อหา และในส่วนของภาพประกอบที่หลายภาพหาดูไม่ได้ง่ายนักในหนังสือประวัติศาสตร์จีนทั่วๆ ไป
       
        มากกว่านั้นด้วยความที่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับการอนุมัติให้จัดพิมพ์จากหน่วยงานของรัฐบาลจีน ดังนั้นหากจะกล่าวว่า เนื้อหาในช่วงท้ายๆ โดยเฉพาะในสองส่วนสุดท้าย ประวัติศาสตร์จีนยุคใกล้ และประวัติศาสตร์จีนยุคปัจจุบันเป็นประวัติศาสตร์ในมุมมองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คงไม่ผิดนัก
       
       รายละเอียดหนังสือ
       ชื่อหนังสือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน (中国历史常识) ฉบับ จีน-ไทย
       ผู้จัดพิมพ์ Higher Education Press (高等教育出版社)
       ISBN 978-7-04-020719-4
       พิมพ์ครั้งแรก เมษายน 2550
       ราคา 400 บาท (ในประเทศไทย) 65 หยวน (ในประเทศจีน)
       
       หน่วยงาน/บุคคลใดที่ต้องการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับจีนในรูปแบบหนังสือ สามารถส่งหนังสือมาได้ที่ “คอลัมน์หิ้งหนังสือ มุมจีน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 102/1 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200”

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [ธรรมชาติ] ยิ่งสำรวจยิ่งพบ สิ่งมีชีวิตประหลาดที่แอนตาร์กติกา [24 กุมภาพันธ์ 2551 16:31 น.]
[2.] [ข่าวประจำวัน] หวั่นจีนปล่อยโดมิโน เอฟเฟกต์ ส่งออก‘เงินเฟ้อ’ทำทั่วโลกป่วน [25 กุมภาพันธ์ 2551 08:28 น.]
[3.] [กีฬาในประเทศ] ขนไก่ชายไทยจบที่ 4 หญิงที่ 6 “โธมัส-อูเบอร์คัพ” [24 กุมภาพันธ์ 2551 15:57 น.]
[4.] [ข่าวประจำวัน] เสน่ห์ละครหุ่นเงาจีนยุค 2,000 ปี [25 กุมภาพันธ์ 2551 08:27 น.]
[5.] [ข่าวการเมือง] ปชป.ขย่มซ้ำ “หมัก” บิดเบือน 6 ตุลา เปล่าเกมการเมือง [24 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
[6.] [ฟุตบอลรายการอื่น ๆ] “แกซซ่า”เผยจ่ายเหยียบล้าน เลิกซด “กระทิงแดง”! [24 กุมภาพันธ์ 2551 15:49 น.]
[7.] [ภาคกลาง-ตะวันออก] เลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้ากาญจน์กร่อย [24 กุมภาพันธ์ 2551 15:39 น.]
[8.] [สื่อมา-สื่อไป] คำต่อคำ “หมัก” จ้อช่อง 11 โต้ “ฆ่าตัดตอน” - แจง “ยูคาฯ-โครงไก่” [24 กุมภาพันธ์ 2551 15:35 น.]
[9.] [ข่าว] รอผลตรวจ “เค้กมรณะ” หากพบพิษถึงตาย แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเพิ่ม “สาวพาณิชย์” [24 กุมภาพันธ์ 2551 15:29 น.]
[10.] [ข่าวประจำวัน] พายุหิมะถล่มท่องเที่ยวจีนสูญพันล้านหยวน [25 กุมภาพันธ์ 2551 17:32 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน