รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

“สมัคร” อวดรู้ สอนวิธีปาฐกถาธรรมพระคุณเจ้า โดย ผู้จัดการออนไลน์
[ข่าวการเมือง] [23 เมษายน 2551 16:02 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 


คลิกที่นี่ เพื่อเพิ่มขนาดรูป
นายกฯ ผู้เลอเลิศปาฐกถาพิเศษสอนพระคุณเจ้านับร้อย เอามะพร้าวห้าวมาขายวัด แนะให้สอนธรรมตามแนวทางของพระพุทธทาสภิกขุ และหลวงพ่อปัญญา เลี่ยงชี้แจงนโยบายพุทธศาสนา
       
       วันนี้ (23 เม.ย.) นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลด้านการสนับสนุน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ณ ศาลามหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานในพิธี พร้อมทั้งพระชั้นผู้ใหญ่ และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจำนวน 400 สำนักร่วมรับฟัง
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมัครกล่าวออกตัวก่อนว่าสิ่งที่ตนจะอ่านให้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ แต่ตนอยากจะพูดในส่วนของตนมากกว่า ทั้งนี้ ในส่วนที่เจ้าหน้าที่เตรียมให้นายสมัครพูดนั้นระบุว่ารัฐบาลกำหนดแนวทางจะพัฒนาด้านพุทธศาสนา เช่น 1.ให้ความอุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนา สนับสนุนการพัฒนาวัด และศาสนสถานให้สะอาด สงบ ร่มรื่น สวยงาม เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านใจจิตกับชุมชน และประชาชน 2.ส่งเสริม และสนับสนุนศาสนศึกษา และศาสนทายาทในการเผยแผ่ศาสนาธรรมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 3.สนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนได้ศึกษาศาสนาธรรม และการนำหลักมาใช้ เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งร่วมประกอบพิธีทางศาสนามากขึ้น 4.พัฒนาระบบการบริหาร และบุคคลกรด้านศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.พัฒนาเครื่องมือกลไกต่างๆ เช่น กฎหมาย หลักสูตร ศาสนธรรม ให้เข้ากับยุคสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
       
       จากนั้น นายสมัครเริ่มกล่าวถึงสิ่งที่อยากจะพูดนอกเหนือสคลิปว่า ตนไม่ได้ปาฐกถาทำนองอวดรู้กับพระคุณเจ้า และไม่ได้เอามะพร้าวห้าวมาขายให้วัดยานนาวา เพียงแต่แสดงความเห็นไว้เท่านั้น ซึ่งตนยังไม่ได้บวช เรียนก็ไม่ได้เรียน แต่อาศัยเป็นลูกศิษย์วัดฟังท่านเทศน์ ปาฐกถาธรรมตามวัดต่างๆ ก็เก็บเอาร้อยเรียงกันไว้
       
       นายสมัคร กล่าวแนะนำเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั้ง 400 รูปว่า ถามว่าในส่วนสำนักปฏิบัติธรรมเวลาชวนให้ประชาชนปฏิบัติธรรมได้ทำอย่างไรบ้าง ตนในฐานะเป็นศาสนิกชนอยากถวายความเห็นว่าในฐานะคนที่จะถูกชวนมาปฏิบัติธรรมอยากให้เจ้าสำนักฯ ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธทาสภิกขุ และหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ที่ใช้วิธีการปาฐกถาธรรม เนื่องจากท่านทั้ง 2 เข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยนำสิ่งที่อยู่ใน และนอกใบลานนำมาใช้ทั้งหมดมาชวนให้ประชาชนมาปฏิบัติธรรม
       
       นายสมัคร กล่าวว่า ก่อนที่จะสอนให้คนทำวิปัสสนาเราต้องเริ่มต้นกล่าวถึงของดีในพระพุทธศาสนาให้ประชาชนมองเห็นทะลุปรุโปร่ง เริ่มต้นตั้งแต่พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าว่าประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพพานเมื่อใด รวมทั้งบอกถึงลักษณะของคนที่เป็นมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไร อีกทั้งอธิบายถึงหลักการพ้นทุกข์ด้วยอริยสัจ 4 ที่มา และความสำคัญของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และหลักธรรมของพระพุทธว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งทุกอย่างสามารถหยิบมาเป็นปาฐกถาธรรม
       
       “ ซึ่งเรื่องพวกนี้พระคุณเจ้าควรจะได้ศึกษาเรื่องราว ได้อ่านหนังสือที่เขาสอนในวิชามัคคุเทศน์ เพื่อตอบให้คนนอกศาสนาเข้าใจว่าทำไมพุทธรูปพระพุทธเจ้าทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้น ก็ต้องตอบได้ว่าอย่างไร” นายสมัคร กล่าว
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายสมัครยกตัวอย่างเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เจ้าสำนักฯ น่าจะนำมาเล่าในการปาฐกถานั้นควรเล่า ถึงประวัติของพระพุทธศาสนา ลักษณะของพระพุทธรูปปางต่างๆ เล่าถึงสถานที่ที่มีความสำคัญด้านพระพุทธศาสนา ทิศ 6 และหลักเบญจศีลหรือศีล 5 ที่พระสงฆ์มักจะเทศน์ให้ประชาชนยึดศีล 5 ก่อน
       
       “ ซึ่งเมื่อ 2500 ปีที่แล้วสมัยนั้นไม่มีไทยรัฐ-เดลินิวส์ และบ้านเมืองไม่มีโจรผู้ร้าย แต่พระพุทธเจ้านึกได้อย่างไรต้องมีศีล 5 ข้อ ซึ่งสมัยนี้ไปอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสีเขียว เดลินิวส์สีชมพูก็ได้จะเจอข่าวผิดศีลทุกวัน ทั้งเพราะฆ่ากันตาย ลักทรัพย์ ชู้ยิงผัวผัวยิงชู้ ไม่รักษาวาจา และเมาถูกรถชนตายฯ” นายสมัคร กล่าว
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งของการปาฐกถา นายสมัครได้กล่าวถึงถนนที่จะวิ่งเข้าสู่ กทม.ว่าสมัยก่อนมีเพียง 3 สาย คือ สุขุมวิท พหลโยธิน เพชรเกษม เท่านั้น แต่เมื่อเจริญขึ้นก็มีถนนมากขึ้นจนทำให้รถติดมากขึ้นจนเกิดความทุกข์ ซึ่งตนเคยไปเมื่อสมัยเรียนหนังสือที่อเมริกา และอังกฤษเห็นถนนประเทศเหล่านั้นแล้วจึงอยากจะนำมาพัฒนาประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ตนคิดมาตั้งแต่เป็น ส.ส.กทม. และกว่าจะได้ทำต้องได้มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมจึงได้ดำเนินการ และหลังจากนั้นได้เป็นรองนายกฯ จึงได้ดำเนินการต่อ
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการปาฐกถาของนายสมัครครั้งนี้ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ต้องการทราบนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แต่ปรากฏว่านายสมัครกล่าวถึงส่วนนั้นเพียงเล็กน้อยจากกระดาษที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้เท่านั้น จึงทำให้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่เตรียมกระดาษมาจดนโยบายของรัฐบาลต้องนั่งฟังยังอย่างนิ่งๆ เพราะนโยบายของรัฐบาลไม่มีความชัดเจน และไม่ได้รับคำตอบจากนายกรัฐมนตรีเท่าที่ควร

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [Work] สาว จิ๋ม ใจติสต์ กับผ้าคลุมไหล่สวยกิ๊ก [23 เมษายน 2551 14:52 น.]
[2.] [ข่าว] กรมคุ้มครองสิทธิฯ เยียวยาเหยื่อนักเรียนสาวถูกข่มขืนบนรถทัวร์ [23 เมษายน 2551 14:47 น.]
[3.] [ข่าว SMEs] เปิดตัว “เอสเอ็มอี ซิม” หนุนธุรกิจเอสเอ็มอีผ่านมือถือ [23 เมษายน 2551 14:44 น.]
[4.] [What 's on today] จุดประกายการสร้างสรรค์ กับลูกปัดคริสตัล สวารอฟสกี้ [23 เมษายน 2551 14:46 น.]
[5.] [ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน] ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน บลจ.อยุธยา จำกัด ประจำวันที่ 22 เมษายน 2551 [23 เมษายน 2551 14:43 น.]
[6.] [ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน] ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน บลจ.บัวหลวง จำกัด ประจำวันที่ 22 เมษายน 2551 [23 เมษายน 2551 14:43 น.]
[7.] [ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน] ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน บลจ.บีที จำกัด ประจำวันที่ 22 เมษายน 2551 [23 เมษายน 2551 14:43 น.]
[8.] [ภาคกลาง-ตะวันออก] พบหีบบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.ตราด ถูกทิ้งที่บ้านหาดเล็ก [23 เมษายน 2551 14:45 น.]
[9.] [ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน] ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน บลจ.ฟินันซ่า จำกัด ประจำวันที่ 22 เมษายน 2551 [23 เมษายน 2551 14:42 น.]
[10.] [ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน] ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)ประจำวันที่ 22 เมษายน 2551 [23 เมษายน 2551 14:42 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน